IK Yönetiminin Dijital Dönüşümü

Bugünün İnsan Kaynakları (İK) fonsiyonları, stratejik bir iş ortağı olmayı hedeflemektedir. Ancak birçok İK lideri misyonlarını kuruluşun temel girişimleriyle uyumlu hale getirmekle kalmamış aynı zamanda organizasyonları boyunca ve alt çizgide büyümeye izin verecek tavsiyelerde de bulunmuşlardır.

Deloitte’nin İnsan Sermayesi Eğiliminin genel listesinden – değişim hızı ve iş ve yetenek yönetiminin zorlukları arasındaki boşluğu kapatmak için  fırsatları belirleyen-  veri odaklı yaklaşımdan yararlanabilmek için 6 İK önceliği ortaya çıkıyor.

Günümüzün İK organizasyonları için, en önemli dijital dönüşüm öncelikleri,

  • Geleceğin Organizasyonunu İnşa Et –  Çevik, takım bazlı, güçlendirilmiş
  • Kariyer Ve Öğrenme – Büyüme, beceri, daima öğrenme
  • Yetenek Kazanımı: Bilişsel Kazanımı – Sosyal ağ; İş analitiği, takım analitiği, kültür
  • Çalışan Deneyimi – Çalışan yolculukları, iş yerleri ve Net Promoter Puanları
  • Performans Yönetimi –  Sürekli geri bildirim ve koçluk
  • Liderlik Gelişimi – Yeni bir lider neslini güçlendirmek

 

İK’nın bu önceliklere erişebilmesinin tek yolu – kuruluşlarının dijital dönüşüme katkıda bulunması – veri odaklı olmaktır. Veri odaklı olmak özellikle İK verileri yanlış, tutarsız ve erişilmesi zor olduğunda veya bu veriler, birden çok veri arasında ve uygulama silonları arasında dağıldığında zorluklara sahiptir. Bunlar modern İK’nın stratejik olarak çalışma yeteneğini sınırlayan zaman ve maliyet uyumsuzluklarını ekleyen veri sorunlarıdır.

Son teknoloji veri entegrasyonu ile, İK fonksiyonları manuel görevlere daha az harcanarak veri odaklı stratejik faaliyetlere daha fazla odaklanabilir.

Sorwe Business kurumlarda gerçek anlamda dijital dönüşümü sağlıyor, tüm çalışanların bu dönüşümün bir parçası olmasını teşvik ediyor. Tabandan yukarıya doğru tasarlanan bu büyük değişim için neler yapabileceğimizi sizlerle görüşmekten çok mutlu olacağız.