Zaten fark etmiş olabilirsiniz.

Ofiste daha fazla odaklanmanıza imkan veren ustalıkla yapılmış değişiklikler. Patronunuzun profesyonel gelişiminize biraz daha ilgili hale gelmesi. Belki de izin başvurunuzun onaylanma aşamasının biraz daha kolaylaşması.

2017, insan analizinin “yüksek seviyeye” geldiği bir yıl oldu: daha önceki oranlar olan %10-15 ile karşılaştırıldığında, bu yıl çalışma yapılan şirketlerin %69’u insan verilerine bakış şekillerini geliştirmek için aktif olarak adım atıyor.

Yöneticiler ofis ortamını daha üretken hale getirerek, kariyer gelişimini iyileştirerek ve insan kaynaklarını uygulayarak personel gereksinimlerini etkili bir şekilde analiz edip doğru bir şekilde tahmin ettiklerinde, süreçler daha kolay hale gelir.

İnsan kaynakları (İK) yazılımının benimsenmesinin giderek artması, bu gerçek zamanlı ve eyleme geçirilebilir öngörüleri gerçekleştirme hızıyla yönetim sunarak veri analiz sürecini kolaylaştırdı ve “sosyal bağlantıları” hızlandırdı.

Bununla birlikte ilerleme için güçlü bir altyapı olarak 2018, İK yapısında bazı radikal değişiklikler sunma sözü vermektedir.

  1. Çalışan Bağlılığından Çalışan Deneyimine Geçiş

Y jenerasyonunun büyüyen etkisi ve dijital çağın sunduğu kolaylıklarla artan şeffaflık ile çalışanlar daha çekici ve eğlenceli bir iş deneyimi beklentisi içindedir. 2018 sonunda liderlerin “Çalışan Deneyimi” -bağlılık, kültür ve performans yönetimini entegre eden bir ekosistem- gelişimine odaklandığı bir yıl olacak.

Bu yeni odak, liderleri çalışan yolculuğu haritalarını incelemeye sevk edecek ve müşteri deneyimi ekiplerinin müşteri yolculukları için yaptıkları kadar iyi hale getirecek.  İK’nın devamlı olarak eğilim geribesleme araçları, çalışanların sağlık uygulamaları, modern iletişim ve üretkenlik araçları gibi teknolojiyi kullanarak pazarda deneyimlediği heyecanlı bir dönem olacak ve bu da çalışan deneyiminin anlaşılmasını ve geliştirilmesini kolaylaştıracaktır.

  1. İK’yı Dijitalleştirme Yarışı

Çalışan verilerini analiz ederek çalışan deneyimini geliştirmenin önemli bir sonucu, çalışma alanının kendisinin dijitalleşmesidir. Sorwe Business’ın  Assesment Pack ürünü gibi Yapay Zeka ve makineyle öğrenme araçları, maliyeti etkili bir şekilde düşürerek ve daha uygun adayları kazanarak işe alım uygulamalarını altüst etti.

Josh Bersin bakış açısını paylaşırken, “Pek çok dijital bozguncu seyahat, perakende satış ve diğer sektörlerde işleri aksattığında, biz de gerekli olduğu üzere dijital çözümleri benimseyerek İK düşünme şeklimizi ‘tamamen değiştirmeliyiz’” diyor. “İK kuruluşları artık yalnızca ‘dijital ürünler satın almayı’ değil, aynı zamanda nasıl ‘dijital olunduğunu’ da öğrenmek zorundadır.”

Aynı şekilde Singapur kaynaklı OCBC Bankası son zamanlarda, tıbbi ve yaşam stili faydalarını ve dahili iş gönderilerini izleyerek izin ve taleplerin bildirilmesi için çalışanlara bütünsel bir İK kaynak merkezi sunan kurumiçi bir mobil uygulama olan HR In Your Pocket’ı (İK Cebinizde) geliştirdi. Ayrıca çalışanların İK hakkında sorularına yanıt vermek amacıyla uygulama içi sohbet robotu bulunmaktadır.

Bu sunuldukça, bu tür uygulamalar diğer birçok şirkette daha fazla görünürlük kazanmaktadır. Bazı Asya ülkelerinde İK uygulamaları nispeten yeni oluşmaya başlamıştır ve bu ülkelerde ‘sıçrama yaparak ilerlemek’ – eski teknolojileri ve süreçleri atlamak ve daha gelişmiş ülkelerdeki gelişmelere rakip olacak daha dijital bir İK’ya doğrudan ilerlemek- için önemli bir fırsat bulunmaktadır.

 

  1. İnsan Analizinin Kuruluş Yapılarına Girmesi

Bir zamanlar veri uzmanlarına ait teknik disiplin olan insan analizi, artık yönetimsel bir disiplin olduğu kadar aynı zamanda bir iştir. Bu, 2018’de daha fazla kuruluşun pek çok veri talebinin önceliklendirilmesinde karşılaşılan zorluklarla beraber farklı kuruluşlara ait paydaşlardan birçok veri kaynağını birleştirerek insan analizi işlevini ve ‘İş Zekasındaki’ analiz işlevini bir yerde toplamak veya işlevsel disiplinlerle uzmanlaşma arasındaki sabit gerilimi geliştireceği anlamına gelmektedir.

İnsan analizi ekibi, ekip liderleri ve kıdemli yöneticiler arasındaki iletişim boşlukları arasında bir köprü olacak modeller ve panolar geliştirmekten sorumlu olacaktır. İnsan verilerini koordine etmenin yanı sıra çalışanların verilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için idare ekipleri oluşturulacaktır. Süslü veri görselleştirmeleri ve raporlama üretmenin ötesine geçmeleri için, insanların verdiği kararları desteklemek amacıyla gerçek eyleme geçirilebilir bir anlayış oluşturmak için meydan okunacaktır.

2018’de çok daha fazla şirketin bu yolculuğa girdiğini göreceğiz ancak bu yalnızca ilk adım olacak. Başarı, uzun süreli kararlılık ve yatırım gerektirecektir.

 

  1. ‘Esnek Ekonominin’ Çalışma Alanını Yeniden Tanımlaması

BBC ‘Esnek Ekonomiyi’ “kalıcı işlerin aksine kısa dönemli sözleşmelerin veya serbest işlerin yaygın olma durumunun nitelendirdiği bir çalışan pazarı” olarak tanımlamaktadır. İsteğe bağlı işe alım vaatleri maliyetleri düşürür ama aynı zamanda geleneksel çalışanların kariyer yollarının yavaş yavaş bittiği ve yerini artık beceriye dayanan geçici işlerin aldığı yetenek için daha fazla rekabet yaratır. Yetenek kaynağı bulma uygulamalarının gerektiği durumda işi/projeleri hızlı bir şekilde tanımlamak için hız ve çeviklik inşa etmesi, yapılması gereken görevi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek gerekli becerilere sahip çalışanlar ve personel proje ekipleri bulması gerekir.

Aynı zamanda konumun üretkenlikten ayrılması hızlanmaktadır: araştırma evden çalışanların oranının 2012’deki %39’dan %44’e yükseldiğini göstermektedir. Esnek çalışma koşullarına sahip olmak şirketin işveren değeri konusunu ileri taşır, aday yetenek havuzunu genişletir ve yüksek değere sahip çalışanları elde tutmanın harika bir yoludur.

2018’de Daha İyi Bir Çalışma Alanı

Tüm bu trendler hepimizin 2018’de biraz daha iyi bir çalışma alanına sahip olacağına işaret etmektedir ve şirketler bunu mümkün hale getirirken yeni zorluklar yaşadığında, daha yüksek üretkenlik ve daha büyük oranda çalışan sadakati ile ödüllendirilmeleri muhtemeldir.

Sorwe Business olarak Türkiye’de People Analytics ve İnsan Kaynaklarında Big Data çalışmalarını gerçekleştiren tek kuruluş olarak yeni nesil dijital dönüşümünüzde yanınızda yer almak isteriz.